Til Ortopedisk/kirurgisk sengepost og Pandemimottak – UNN Narvik søges 2 sygeplejersker'

Periode: Så snart som mulig – arbeid ca 2 mnd med mulighet for forlengelse

Kompetencekrav: Aut sykepleier, erfaring fra somatisk sengepost er en forutsetning, bør også ha erfaring fra akuttmottak da sykepleier fra byrå må påregne å ta imot pandemipasienter via pandemimottak på sykehuset. Per nå har vi lite smittepasienter men vi har som andre mottak av pasienter med mulig smitte. Beherske Dips, beherske skandinavisk språk muntlig/skriftlig.

Arbejdstid: Uketimetall 35,5 t, gjennomsnittsberegning, ukentlig arbeidsfri 32 t (F1), arbeidsfri mellom aften- og dagvakt 8 t, arbeidsfri mellom dag- og nattevakt 11 t, arbeidsfri mellom natte- og aftenvakt 11 t. Foretrekker kjent sykepleier som har vært her før. Må kunne jobbe mange netter på rad, gjerne 5-6. Må være fleksibel i forhold til vakter. Arbeid annenhver helg og fortrinnsvis netter. Man må påregne at vakter planlegges fra uke til uke i arbeidsperioden, fortrinnsvis etterstreber vi å planlegge vakter for flere uker i slengen.

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer, - og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt mig endelig for yderligere information.

 

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk

Land: