Oppgave: Bidra med spesialistkompetanse og ivareta spesialistmedvirkning i behandling og vurdering av pasienter i Akutteamet. Differensialdiagnostisering av pasienter, kollegaveiledning og medisinvurderinger

Hjemmebesøk hos pasienter i akutte kriser

Periode: uke 36-39

Krav: Overlege i psykiatri, Erfaring fra liknende arbeid er et ønske. Kunnskap til DIPS og MetaVision er en stor fordel.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Land: 
Speciale: