Anestesiseksjonen på AHUS søger anæstesisygeplejersker

Periode: uge 8 - til 17, 2018  (Ikke behov i påskehelgen 29/3-2/4-18)

Afdelingen: Anestesisykepleie ved våre ulike seksjoner på sentraloperasjon; orto, gastro, uro, kar/thorax, ønh, gyn, samt ø-hjelp.

Akuttmedisinsk beredskap til hele sykehuset.

ASA 1-4

Kompetencekrav:

Videreutdanning i anestesisykepleie. Vi ønsker primært vikarer som er kjent i seksjonen siste 6 mnd., slik at vi unngår opplæring. Vikarer som kan være tre uker eller lenger. Vikarer som er godt kjent i seksjonen kan vurderes til kortere perioder.

Min.  2 års klinisk erfaring som anestesisykepleier de siste 3 år.

Må beherske IKT: Elektronisk pasientjournal  MetaVision 6.7, DIPS, DIPS Panorama)

Medisinskteknisk utstyr: Anestesiapparat: Datex AISYS,  Sprøytepumpe:  Kabi Agillia injectomat MC.

Være kjent med anestesi til ASA I-IV til barn og voksne, TCI, gass anestesi. Kan gi anestesi til pasienter innenfor: ortopedi, gastrokirurgi, uro, kar/thorax, ønh og  gyn.

Arbeidet i anestesiseksjonen Ahus siste 6 mnd.

Praktisk:

Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt undertegnede ved interesse

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: