Oppgave: Psykiatrisk sykehusavdeling. Lukket døgnenhet for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlige psykoselidelser.

Periode: uke 29-33

Krav: spesialist i psykiatri

Arbeidstid: 40 timers uke

Land: 
Speciale: