Oppgave: S4 er en lukket enhet som har 12 enerom og en skjermet enhet med tekniske rom.

Frivillige og tvangsinnlagte pasienter med psykoseproblematikk. Stor variasjon i pasientgruppen (innbefatter også ruspasienter) Bestillingen gjelder overlege til lukket seksjon godkjent for tvungent psykisk helsevern. Akutt psykosebehandling, diagnostikk, utredning og kriseintervensjon. Liggetid – fra 3 uker til måneder.

Periode: 2.-29. september, dvs uke 36-39

Krav: Erfaring med fagfeltet er et krav. Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang.

Arbeidstid: 8-16, ingen vakter

 

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: