Arbejdsopgaver:

Overlægen varetager den daglig funktion som speciallæge i døgnafdelingen, herunder stuegang, gennemgange, konferencer, netværkssamarbejde mv.

Der afholdes dagligt konference med akutteamet

Overlægen deltager i den daglige faglige ledelse af døgnafsnittet herunder afdelingsmøder, undervisning af personale.

I samarbejde med Ambulatoriet overlæger planlægges indlæggelser og videre ambulant opfølgning på udskrevne patienter.

Akutte indlæggelser foregår efter aftale med bagvagten i samarbejde med forvagten.

Arbejdstider:

Som udgangspunkt er arbejdstiderne mandag til fredag fra 8.00-16.00. Dette kan dog skræddersyes, så det passer til dig og dine behov, både ift. vagter og weekender.

Opstart:

Hurtigst muligt

Er du interesseret eller har du spørgsmål til vikariaterne, så kontakt mig på telefon (+45) 41851820 eller på mail psc@transmedica.dk 

Land: