Ahus seksjon Ungdomspsykiatrisk klinikk har behov for en overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 100% stilling.

Periode: 01.06.2021 – 31.08.2021

Arbeid dagtid fra kl 8-16 og i tillegg 6-delt rullerende hjemmevakt i vaktordningen. Hver 6. helg er vakthelg.

Det er ønskelig med erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling av ungdom, akutt og langtidsbehandling, samt utredning. Herunder erfaring fra tverrfaglig samarbeid.

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Eller

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

 

Land: