Barne- og ungdomspsykiater til BUP Oslo - Nord

Periode fra januar til juni - 2021

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: