Barne- og ungdomsseksjonen i Tromsø trenger Barnesykepleiere eller Sykepleiere, fortrinnsvis trenger vi Barnesykepleiere / Sykepleiere med erfaring innen onkologi og/eller respirasjonsstøttebehandling (Hiflow og C-pap). Det er en fordel med kvalifikasjoner for å administrere cytostatika.

Da kalenderplanen for sommerferieperioden er under utarbeidelse, trenger vi snarlig tilbakemelding.

Periode:  for perioden uge 26-32

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt undertegnede ved interesse

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk

 

 

Land: 
Speciale: