Oppgave: Enheten har 8 sengeplasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse (dobbeltdiagnose-pasienter). Enheten tar imot pasienter over 18 år både elektivt men og tvang i henhold til lov om tvunget psykisk helsevern. Enheten tilbyr observasjon, kartlegging, utredning, avrusning og behandling av både psykisk lidelse og ruslidelse.

Periode: uke 36 til uke 33 (1/9-19 til 16/8-20)

Krav: God kjennskap til lov om psykisk helsevern og annen norsk helselovgivning. Erfaring fra døgnbehandling og erfaring med psykoselidelser er viktig. Ønskelig med erfaring fra rusbehandling. Ønskelig med erfaring fra gjeldene EPJ system (DIPS).

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Land: 
Speciale: