Oppgave: Poliklinikk og sengepost. Avdelingen gir spesialister behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Periode: uke 40-48

Krav: psykiater, gjerne med erfaring med denne pasientgruppen

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: