Opgave: Poliklinisk seksjon i Vestmar- lokalisert til Kragerø og Stathelle                                     

Periode: 1.sept 2018 til 28.febr. 2019, med mulighet for utvidelse avhengig av legesituasjonen i abup og Vestmar. Det er aktuelt med 50%-100% stilling.

Krav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Minst 4 års erfaring fra arbeid som overlege i Norge, erfaring fra tilsvarende virksomhet, behersker norsk muntlig og skriftlig godt, behersker ikt/epj helst dips, har sertifikat/reisevirksomhet, samarbeidskompetanse, kjenner det norske hjelpesystemet og hjelpetjenestenes oppdrag ute i kommunene, kompetanse til empati og innlevelse i pasient og foresatte/familiers situasjon, kompetanse på relevante lover og forskrifter som gjelder virksomheten i abup, oppdatert på forståelsen av utvikling av psykisk uhelse og friskfaktorer, selvstendig og lyttende.

Ønsker å få kontakte referanser fra tidligere arbeidsgivere.

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

Land: