Helgelandssykehuset Mosjøen trenger norsk godkjent spesialist i dermatologi.

Det er ønskelig med lege som kan komme på et lengre oppdrag, men enkeltuker er også av interesse.

 

Vedr. afd.:

Avdelingen har 3 legehjemler, hvorav 1 er delvis besatt og 2 er ledige. Vi behandler pasienter innenfor hele spekteret av dermatologi. Vi behandler kun poliklinisk, vi har ikke sengeavdeling.

Vi har 2 sykepleiere med videreutdanning i dermatologi som betjener lysbehandlingsenheten og assisterer legene ved behov. Vi har lysbehandling med moderne utstyr.

Vi har et nedslagsfelt på ca 78 000 innbyggere.

Hudlegene har nært samarbeid med plastikkirurger på huset.

Læs mere om sygehyuset her: https://helgelandssykehuset.no/steder/mosjoen

Kontakt teamleder Christina Groneman på telefon +45 41 85 18 53 eller email cg@transmedica.dk og hør nærmere om dette.

 

Land: 
Speciale: