Opgave:

Voksenpsykiatri, Døgn, 18 plasser, frivillig innleggelse. Allmennpsykiatrisk døgnpost.
Diagnostisering, behandling og medikamentvurdering. Overføring til 1.linjen. Tverrfaglig sammensatt personalgruppe med psykologspesialister og lege i utdanning.

 

Periode: 
Uge 1 - 13

 

Arbeidstid:
Kl. 8:00-16:00

 

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

 

Land: 
Speciale: