Opgave:

Ambulant team. Ambulante og polikliniske konsultasjoner,vesentlig ø-hjelpsvurderinger med fokus på behov for akutte tiltak og selvmordsrisikovurderinger. Vurdering av behov for innleggelse, også på tvang. 
Høy arbeidskapasitet, må tåle høyt arbeidspress. Samarbeidsvillig.

 

Periode: 
Uge 16 - 31

 

Arbeidstid:
40 timer pr. uge kl. 8:00-16:00

 

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

Land: 
Speciale: