Spennende oppdrag ved Kongsvinger DPS - medisinskfaglig rådgiver/psykoseoverlege

Periode: 1.september 2021 til 28.02.2022

Krav til kompetanse: Erfaren psykiater med norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, må ha erfaring med DPS strukturen og ha bred klinisk erfaring.

Arbeidsoppgaver: Medisinskfaglig rådgiver for hele DPS  - leder i kliniske, faglige og juridiske spørsmål. Bidra til kvalitetsutvikling og pådriver for intern kontroll og kvalitetssikring av tilbudet sammen med psykologfaglig rådgiver. Inneha det overordnende ansvaret for TPH og må ha vedtakskompetanse. Delegert oppgaver tilknyttet inntaksansvar, rettighetsvurderinger og ansvarlig for uttalelser i NPE saker, klagesaker og tilsynssaker. Overordnet ansvar for LIS. Skal ha erfaring med DIPS, og det forventes at man er operativ fra første dag. Viktig at vedkommende er fleksible og samarbeidsvillige, et lite DPS der kompetanse blir benyttet ved hele DPS`et.

Arbeidstid: 54 timer pr uke - dagtid

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Tlf: +47 920 97 312

mail: nda@transmedica.dk

Mojgan Rahman

Tlf: +47 977 56 107

mail: mor@transmedica.dk

Land: 
Speciale: