Oppgave: Poliklinikk. Legen skal jobbe i team og ivareta den medisinskfaglige kompetansen på behandlingsmøter, veilede i poliklinikken samt veilede erfaren LIS-lege. Du vil jobbe samme med LIS-lege, psykologspesialist, erfarne psykologer og behandlere. Behandlerne er godt utdannet spesielt innen kognitiv terapi. Det er er et godt arbeidsmiljø på enheten og en fin bolig i gangavstand til jobben.

Periode: uke 45-52

Krav: spesialist i psykiatri

Arbeidstid: 60-80% på dagtid, ingen vakter.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: