Oppgave: Sengeposten tilbyr behandling til opptil 15 pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger. Hovedbehandlingen i sengeposten er strukturert miljøbehandling (sosialrytmebehandling) hvor fysisk aktivitet og kognitiv miljøterapi inngår. Sengeposten er tverrfaglig sammensatt med overlege, psykologer, miljøterapeuter, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Vi vektlegger samarbeid med pårørende, interne og eksterne samarbeidspartnere. Sengeposten har lege i spesialisering som psykiater skal veilede etter gitt utdanningsprogram. Deltagelse i relevant møtevirksomhet.

Periode: uke 36-52

Krav: Spesialisering i psykiatri. Allmennpsykiatrisk kompetanse. Erfaring med DIPS. Erfaring fra psykiatrisk sengepost.

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Land: 
Speciale: