Oppgave: Poliklinikk TSB. Seksjonen har et fullverdig tilbud til pasienter innfor TSB. 120 LAR pasienter og ca 75 med rusrelaterte lidelser som ikke er i substitusjonsbehandling. Pasientene har ofte er sammensatt sykdomsbilde.

Periode: 31/8-18 til 31/1-19, dvs. uke 36-5

Krav: Overlege med rus eller psykiatri som spesialitet

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

Land: 
Speciale: