Oppgave: FACT team. Psykiateren må være kjent med arbeid knyttet opp mot pasienter med psykoselidelser, rusavhengighet og personlighetsforstyrrelser. FACT tilnærming medfører oppsøkende virksomhet sli at førerkort er et krav.

Periode: uke 32-44

Krav: I stillingen er det oppgaver blant annet med oppfølging og vurdering av tvunget psykisk helsevern. Det er derfor nødvendig med spesialistkompetanse. Videre må legen ha kunnskap på krav til dokumentasjon, lov om psykisk helsevern, erfaring med eller kunnskap om DIPS eller tilsvarende programmer.

Arbeidstid: 8-16

Land: 
Speciale: