Oppgave: Ambulant akutt-team

Periode: uke 1-9

Krav: Ønskelig med erfaring med Doculive

Arbeidstid: 8 timers dag/40 timers uke

 

Med venlig hilsen

Malene Lindeskov

malene@transmedica.dk

+45 41 85 18 63

Land: 
Speciale: