Hög lön/ersättning erbjuds till dessa vikariat!

  • Baldersnäs HC - vecka 10, 21, 28-39 i 2018 - Kontinuitet önskas!

    För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +45 41851856 / mail: bsa@transmedica.dk

Land: 
Speciale: