Baldersnäs HC -vecka 22 + 28 i 2019. Hög lön/ersättning! Ser gärna att samma läkare tar båda veckorna. Kompetens i BVC och gyn. önskas. Hälsocentral som ligger i vackra Gävleborgs län.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel:+46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: