Oppgave:  Poliklinikk/Voksenpsykiatri utredning og behandling

Periode:    Så snart som mulig og varighet i 2 måneder, med mulighet for forlengelse

Arbeidstid: Normal dagtjeneste fra kl. 08.00-15.00 fortrinnsvis 20 timer pr. uke (50 %), med mulighet for utvidelse av stillingsprosent.

Krav: Erfaring med tilsvarende pasientgruppe, samt dokumentasjonssystemet DIPS.

 

Med venlig hilsen

Nina Elisabeth Dawes Anderssen

nda@transmedica.dk

+47 920 97 312

Land: 
Speciale: