Oppgave: Akuttposten består av 9 senger. I sommer slås rus og alderspsyk. sammen og 2 senger vil da være til alderspsyk, mens 4 senger til avrusning
Overlegen vil i hovedsak ha sin kliniske virksomhet ved akuttposten, men må påregne oppgaver på felles post avrusning/alderspsyk. og liason virksomhet.
Alle overleger arbeider i team med psykolog, sjukepleier/vernepleier og sosionom med utregning og behandling av psykiske lidelser.

Periode: 26-33

Krav: Overlege i psykiatri. Trenger vedtakskompetanse. Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling.
Ikke-nordiske statsborgere må ha bestått Bergenstesten, eller annen norsk test på minimum B2-nivå.

Arbeidstid: 8-16

Land: 
Speciale: