Oppgave: Sykehus, distriktspsykiatrisk senter samt regional rusenhet. Vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter. Arbeidsoppgåver i sengepost, poliklinikk, ambulant team og vaksenhabilitering etter avtale.

Periode:

Akutt døgn, Førde i perioden 15.07.-18.08.19, dvs. uke 29-33

DPS døgn, Førde i perioden 08.07. – 04.08.19,dvs uke 28-31

RUS døgn, Tronvik i perioden 22.07. – 28.08.19. Kan bli aktuelt med  enkeltdager på DPS post same sted, ved behov. Dvs. uke 30-35

 

Krav: Psykiater. Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. Gode evner til å kommunisere, samarbeide og tenke helhetlig. Førerkort klasse B.

Arbeidstid: 8-16 + vakter. Må på vakt også gå tilsyn på somatiske avdelinger.

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Eller

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Land: 
Speciale: