Oppgave: Psykiatrisk klinikk har 4 sengeposter, poliklinikk i Førde og Florø og voksenhabiltering. Akutt døgn er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost med 14 sengeplasser, og ligger i Førde. DPS døgn (distriktspsykiatrisk senter) er sengeposter med tilbud til 13 kommuner i Sogn og Fjordane, med 14 sengeplasser i Førde og 11 på Kyrkjebø. Rus døgn er en tverrfaglig spesialisert sengepost med 15 sengeplasser, lokalisert på Kyrkjebø i Høyanger kommune.

Periode: Akutt døgn: 41,46,47 i 2019 og 6,8,11 i 2020

                DPS døgn: 44,45,50,51 i 2019 og uke 11 i 2020

Krav: psykiater, bør ha kjennskap til rus. Førerkort klasse B. Politiattest.

Arbeidstid: 8-16

 

For yderligere information, - kontakt da venligst.

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: