Intensivsygeplejersker til thoraks-intensiv afdeling - Trondheim

periode: uge 26 - 33

Kompetencekrav: Erfaring fra thoraxintensiv er ett absolutt kompetansekrav.

 Intensivsykepleiere med erfaring på thoraxkirurgiske pasienter ,klaffekirurgi,coronar bypass. Tidlig postoperativ fase og thoraxkirurgiske intensiv pasienter.

Erfaring med hemofitrasjoner en fordel men ikke ett absolutt krav.

Medisin teknisk utstyr som brukes i avdelingen:

  • Respirator –Servo I
  • Sprøytepumper –Asena CC med medikamentprotokoller
  • Scoop-Philips
  • Dialyse Prismaflex

Sykepleiedokumentasjon:

  • Doculive

Elektronisk intensivskjema

  • PICIS (opplæring /innføring gis)
  •  

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt undertegnede ved interesse

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: