Til sommeren 2018 har det oppstått et stort behov for sykepleiere med spesialkompetanse på Lunge Overvåking. Vi er først og fremst ute etter  intensivsykepleiere/sykepleiere med kompetanse innenfor scoop overvåking, NIV behandling (V60), respiratorbehandling (SevoU), HighFlow og tracheostomi. Pasientgrupper ved lunge overvåking er for eksempel; pasienter med KOLS forverring/infeksjon som trenger pustestøtte, alvorlige pneumonier, sepsis, pasienter som skal ha avvenning fra respirator etter et langt intensiv opphold, hjemmerespiratorbrukere som er inne for kontroll og pasienter med forskjellig nevrologiske og lunge sykdommer som trenger pustestøtte.

behov for 2 intensivsykepleiere/sykepleiere med denne kompetansen i perioden 18/6-18 – 22/8-18

 

Ved interesse eller for nærmere inormation kontakt da:

Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

Land: 
Speciale: