• Frösö HC - vecka 45-47
  • Hammarstrands  HC - vecka 40,42 ,42-44 (2 läkare) och 45-52
  • Strömsund HC - vecka 47, 51
  • Sveg  HC - vecka 40  (3 dgr mån-onsdag) 41-51
  • Lugnvik HC - vecka 42
  • Z-gränds HC - vecka 45-47, 51

Eventuellt finns möjlighet till kvällsjour samt beredskap månd-sönd. Krav på erfarenhet av journalsystem Cosmic vid uppdrag på 1-2 veckor vid alla hälsocentraler. 

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

Land: 
Speciale: