Brunflo HC -vecka 30, 34-35, 37-44. JOURTJÄNSTGÖRING (Beredskap, jour). Eventuellt finns möjlighet till kvällsjour samt beredskap månd-sönd. IT: Cosmic, Pascal, Sectra m.fl. Allmänspecialist. Beredskap alt. jour kan förekomma. Sedvanliga arbetsuppgifter som allmänspecialist vid en hälsocentral. I uppdraget ingår planerad och akut mottagning. BVC samt MVC kan komma att ingå. Samarbete finns även med kommunens distriktssköterskor utifrån patienter som bor i eget boende. Rond/konsultation vid SÄBO kan ingå.”Lättakut” innebär att en första bedömning av patient görs av DSK, bokas därefter till läkare/annan vårdkontakt vid behov.Inom Område Primärvård  bedrivs undervisning av AT, ST samt RLU kandidater. Samtlig personal som arbetar här, inklusive hyrläkare, kan komma att ha elever eller studenter i auskultation. Kan förändras beroende på andra kringuppdrag som ex MVC, BVC, rond vid SÄBO. Allmänspecialist med övergripande erfarenhet från primärvård. God förmåga att prioritera och att samarbeta med övriga professioner.  I uppdraget ingår att du ska inom avropad tid utföra antalet bokade patienter inklusive administration och signering. Önskemål om ledighet under avtalstiden ska meddelas till enhetschef minst 4 veckor innan.

Frösö HC -vecka 35-38, 41-43. Sedvanliga arbetsuppgifter som allmänspecialist vid en hälsocentral. I uppdraget ingår planerad och  akut mottagning. BVC samt MVC kan komma att ingå. Samarbete finns även med kommunens distriktssköterskor  utifrån patienter som bor i eget boende. Rond/konsultation  vid SÄBO kan ingå.”Lättakut” innebär att en första bedömning av patient görs av DSK, bokas därefter till läkare/annan vårdkontakt vid behov.Inom Område Primärvård  bedrivs undervisning av AT, ST samt RLU kandidater. Samtlig personal som arbetar här, inklusive hyrläkare, kan komma att ha elever eller studenter i auskultation.Eventuellt finns möjlighet till kvällsjour samt beredskap månd-sönd. IT:Cosmic, Pascal, Sectra m.fl. Allmänspecialist med övergripande erfarenhet från primärvård. God förmåga att prioritera och att samarbeta med övriga professioner.  I uppdraget ingår att du ska inom avropad tid utföra antalet bokade patienter inklusive administration och signering.

Strömsund HC vecka 32-37,40-44. Hälsocentral i glesbygd i regiondriven Primärvård. Sedvanliga arbetsuppgifter för läkare på mottagning, rond på närvårdsavdelning (NÄVA) som är en slutenvårdsavdelning med 9 platser för akut sjuka samt 9 platser där kommunen beslutar om inläggning., äkarmedverkan till kommunens distriktssköterskor och särskilt boende. Läkemedelsgenomgångar, BVC/MVC, akuta patienter. Följsamhet och upppdaterad i aktuell lagstifning och regionala riktlinjer inom hälso- och sjukvård och samtliga lagar o regelverk som styr, följsamhet även till Z-läkemedel.  . Ett krav är erfarenhet från COSMIC och läkemedelsmodulen. God dokumentation i patientjournal.
Antalet patienter per dag kan variera beroende på om läkaren har ansvar för NÄVA eller kommunens hemsjukvård exkl mottagningsbesök och akuta. Allmänspecialist,  med vana från arbete i glesbygd, BVC och MVC kompetens. Önskvärt med erfarenhet från COSMIC och läkemedelsmodulen. IT.Cosmic, Pascal, Sectra m.fl

Möjlighet till jour/beredskap. Nya beredskaps tider fom 180319

Vardag  - Beredskap A 17-19,  beredskap B 19-08

Helg     -  Beredskap B 08-13,   A 13-16,   B 16-08

Övrig tid är telefonkonsultation med 1177, ambulans, kommunens distriktssköterskor samt Näva där man också vid behov kan behöva åka till avdelningen.  Det enda man åker ut på på övrig tid är för att konstatera oväntade dödsfall, utföra undersökning av våldsoffer o misstänkta gärningsmän, göra vårdintygsbedömningar samt delta vid katastrofer och stora olyckor.

Lugnvik HC - vecka 34, 36, 38-39, 42-43. Sedvanliga arbetsuppgifter som allmänspecialist vid en hälsocentral. I uppdraget ingår planerad och  akut mottagning. BVC samt MVC kan komma att ingå. Samarbete finns även med kommunens distriktssköterskor  utifrån patienter som bor i eget boende. Rond/konsultation  vid SÄBO kan ingå. Lättakut” innebär att en första bedömning av patient görs av DSK, bokas därefter till läkare/annan vårdkontakt vid behov.IT: Cosmic, Pascal, Sectra m.fl

Z-gränd HC -vecka 34-44. Sedvanliga arbetsuppgifter som allmänspecialist vid en hälsocentral. I uppdraget ingår planerad och  akut mottagning. BVC samt MVC kan komma att ingå. Samarbete finns även med kommunens distriktssköterskor utifrån patienter som bor i eget boende. Rond/konsultation  vid SÄBO kan ingå. ”Lättakut” innebär att en första bedömning av patient görs av DSK, bokas därefter till läkare/annan vårdkontakt vid behov. Inom Område Primärvård  bedrivs undervisning av AT, ST samt RLU kandidater. Samtlig personal som arbetar här, inklusive hyrläkare, kan komma att ha elever eller studenter i auskultation.Allmänspecialist med övergripande erfarenhet från primärvård. God förmåga att prioritera och att samarbeta med övriga professioner.  I uppdraget ingår att du ska inom avropad tid utföra antalet bokade patienter inklusive administration och signering.Önskvärt med kontinuitet och lokalkännedom. IT:Cosmic, Pascal, Sectra m.fl. Läkare som tjänstgör inom primärvården i Jamtland har ett produktionskrav på 75 fysiska patientbesök per vecka, oavsett kompetens. Kan förändras  beroende på andra kringuppdrag som ex MVC, BVC, rond vid SÄBO.OBS! Krav på erfarenhet av journalsystem Cosmic vid uppdrag på 1-2 veckor vid alla hälsocentralar. 

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: