Ort: intensivvård Oskarshamns sjukhus

Tidsperiod: v. 47-51 2018 och v. 1 2019

Arbetstid: informationer ved att kontakta Team Sverige.

Övriga krav: Erfarenhet av journalföringssystemet Cosmic samt i Optimera för operationsstyrning.

För mera information kontakta Team Sverige på email sverige@transmedica.dk

Land: 
Speciale: