Vi har uppdrag i Kalmar som i dagsläget erbjuder både längre och kortare. Kalmars län bokar i första hånd specialistläkare i allmänmedicin, alt. ST-läkare i allmänmedicin. Kunskap i journalsystem Cosmic R8.1.Häloscentralerna önskar kontinuitet, så vi ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel:+46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

 

 

 

Land: 
Speciale: