Vi har uppdrag i Kalmars län som i dagsläget erbjuder både längre och kortare vikariat. Önskemål om att läkaren har kunskap i journalsystem Cosmic R8.1. Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så vi ser gärna att läkaren arbetar flera veckor. Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail: cro@transmedica.se 

 

Land: 
Speciale: