Oppgave: Konsolidering, veiledning og signering for behandlere i AAT og Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Våre behandlere jobber selvstendig, men trenger spesialist til drøfting. Noen vakter for allmennpsykiatrisk enhet må påregnes.

Periode: fra så fort som mulig og over en lengre periode.

Krav: Psykiater med erfaring og kjennskap til norsk lovverk og praksis, både i forhold til standardiserte utredninger, og nasjonale retningslinjer for behandling. Psykiateren må kunne vurdere/videreføre TUD vedtak. Psykiateren må kjenne til hva som forventes av spesialist i spesialisthelsetjenesten, som feks psykiaterens rolle i pakkeforløp.

Arbeidstid: 8-16 + vakter

 

For yderligere information, kontakt da venligst

Malene Lindeskov
Staffing Direktør
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 63
E-mail: malene@transmedica.dk

Eller

Nina Dawes Anderssen
Bemanningskonsulent
Transmedica A/S
Vækerøveien 207
0751 Oslo
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: