Sedvanliga arbetsuppgifter i ambulanssjukvård, Krav på erfarenhet av arbete i ambulans, Dag, Natt, dygnstjänstgöring.
Datorprogram Aweria, ambulink

 

Med vänlig hälsning
_______________________________
Sebastian Landström

Transmedica A/S
Strandbergsgatan 61.
112 51 Stockholm
Mobil: +46 735 257 634
E-mail:ala@transmedica.se

Land: 
Speciale: