Sykehuset i Lille hammer søger øjenlæge

Periode: Diverse uker januar - august 2021. Kom gjerne med tilbud om uker så ser vi hvordan det passer med øvrig drift.'

Kompetensevekrav: Norsk spesialistgodkjenning oftalmologi.

Må kunne utføre oppgaver vedrørende generell øye-utredning, behandling og akuttprosedyrer. Især glaucom, diabetes og AMD med synsfelt, foto, OCT, flu.angio og intravitreale injeksjoner.

Må beherske relevant medisinsk utstyr.

Ønskelig med okuloplastisk kirurgikompetanse (vaktarbeid).

Arbeidet vil omfatte vakttjeneste, poliklinikk, tilsyn ved og fra andre avdelinger.

Må kunne skrive og snakke flytende et skandinavisk språk.

Kandidaten må ha erfaring fra norske øyeavdelinger med sammenlignbar størrelse og aktivitet.

Må beherske DIPS elektronisk pasientjournal. Vikarlegen bør selv skrive og godkjenne alle journaler etc. 

Detaljer om arbejdstid: Dagtid 08.00 – 16.00 (Må forventes å kunne utrede/behandle 15-20 pasienter daglig. Noe færre på vaktdager.)

På vaktdager hverdager er det aktiv vakt fra kl. 08.00 – 17.00. Hjemmevakt med uttrykning fra 17.00 – 08.00.

Må kunne påta seg inntil  2 primærvakter  i løpet av uken.

Ved interesse kontakt da

Anette Smith Kjærsgaard
Tel: (+45) 41 85 18 50
E-mail: ask@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: