Sykehuset i Hagesund søger onkolog

Periode: 01.02.21 og to år frem i tid - 50% stilling, annen hver uke fra 01.02.21

Information om stillingen: Onkologisk dagenhet

Cytostatika/støttebehandling til pasienter innenfor alle fagfelt.

Onkologisk dagenhet er organisert under medisinsk avdeling og administrerer behandling til de ulike fagfeltene både innenfor medisinsk og kirurgisk. 

Helse Fonna har ein fast onkolog tilknytta onkologisk dageining. Størstedelen av pasientane er innan diagnosegrupper gastrointestinale cancere og mamma cancer. Ut over dette gir vår onkolog også behandling til andre diagnoser i samråd med onkologar ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Vi har eit tett samarbeid med onkologane på HUS og fleire av desse kjem til Haugesund sjukehus på månadsbasis. Dette er ei god hjelp og gir god moglegheit til å konferere fag og problemstillingar. Vi har også telefonisk konferering med onkologane på HUS i kvardagen. Hematologane, gynekologane og lungelegane bestiller kurer til eigne pasientar. Den framtidige planen er å få ein LIS i onkologi og utvide onkologien med sengepost.

  • Onkologen jobbar primært på dagtid som spesialist innan fagområdet, på poliklinikk og onkologisk dageining
  • Arbeidet består i konsultasjonar, bestilling av kurar i cytodose, tilsyn på avdelingar ved behov, samt noko administrativt arbeide
  • Onkologen har tett samarbeid med palliativ team
  • Det er kvar veke tverrfaglege møter med palliativ team og MDT møter. Ein skal delta i tverrfaglege diskusjonar om behandling av kreftpasientar

Kompetencekrav: Behov for onkolog der erfaring innenfor gastro er ønskelig.

Norsk godkjenning som spesialist innen onkologi

Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Søker må ha kunnskap om EPJ og andre fagsystem.

Søker må ha erfaring fra norske sykehus. - Kontinuitet er en forutsetning

Kontakt: Anette Smith Kjærsgaard
Tel: (+45) 41 85 18 50
E-mail: ask@transmedica.dk

Land: 
Speciale: