Lofoten efterspørger operationssygeplejerske til deres operationsafdeling.

Det gælder følgende periode og kompetencer:

Periode: Mandag 2/7 kl 08:00 – mandag 16/7 kl. 08:00

Kompetencekrav:  Spesialutdanning innen operasjonssykepleie. Må ha jobbet som operasjonssykepleier sammenhengende de siste 3 år innenfor fagfeltene traumer og sectio, ortopedi, urologi, gynekologi, ØNH, gen. kirurgi og dagkirurgi.

Må kunne jobbe selvstendig og kunne ta heldøgns vakter i uker/helg.

 

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt undertegnede ved interesse

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk

Land: 
Speciale: