Operationssygeplejersker til Narvik

Periode: (lange perioder vil blive prioriteret højt)

 • Vi trenger inntil 3-4 operasjonssykepleiere som kan være hos oss over en lengre periode -  med oppstart allerede uke 18/19
 • Stillingsprosenten vil variere fra 75 – 100%
 • Vi gjennomsnittsberegner arbeidstiden – som er 37,5 t/u (turnusarbeider på dagtid).
 • Hviletid er satt til 8 timer – og ved vaktberedskap og utrykning, beregner man 8 timer sammenhengende fri før/etter utrykning.
 • Vi vil ha behov for vikarer hele sommeren – 2 stykker uke 26 – 29 og 2-3 stykker i uke 30 – 33..
 • Høsten/vinteren fra uke 34 og ut året, vil vi også ha behov.

Kompetencer:

operasjonssykepleiere med bred kompetanse.

 

 1. Gyn
 • Sectiokunnskap
 • TVT
 • Sterilisering
 • Vaginal plastikk
 1. Orto
 • Skulder- og kne artroskopi
 • Hemiprotese
 • Korsbånd
 1. Gastro
 • Galle
 • Hernie
 • Generell gastro
 1. Uro
 • Fimose
 • Cystoskopi
 •  

Seksjonen deltar i Traumeberedskapen ved sykehuset.

(Føden ved UNN Narvik er åpen de første 4 ukene i sommerferieavvilingen (uke 26 – 29) og derfor særlig viktig at vikarer har kompetanse inne haste/katastrofe sectio.

De resterende 4 uker at sommeren, vil fødende sendes til Harstad, hvor da deres fødeavdeling vil være åpen).

Vi har primært elektiv kirurgi og på ettermiddag/kveld er det ett team som dekker beredskapen for akutt kirurgi ved sykehuset.

Hvert team på dagtid/kveld, består av to (2) operasjonssykepleiere og en (1) anestesisykepleier.

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt undertegnede ved interesse

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

 

Land: 
Speciale: