Tromsø søger operationssygeplejersker

Periode: Uge 25 - 33

Kompetencekrav: Operasjonssykepleiere med kompetanse innen både den koordinerende og sterile funksjon.

Gjøres relativt stor og komplisert kirurgi. Stikkord:

Nevrokirurgi; tumor, ryggkirurgi, implantat

ØNH; tumor, ansiktsskader og implantatkirurgi.

Ortopedi; protese, brudd skader og håndkirurgi

Praktisk: Vi sørger som vanligt for alt det praktiske, - herunder rejse, løn, skat og forsikringer, - og sygehuset eller vi stiller bolig til rådighed.

Kontakt mig endelig for yderligere information.

 

Med venlig hilsen

_______________________________
Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk

Land: 
Speciale: