Pædiater til Førde Sykehus

Periode: snarest - frem til 16. august 2021

Spesialist i barnesjukdommar, generell pediater. Ynskje om kjennskap til fagsystem som DIPS og MEONA.

kontakt 

Anette Smith Kjærsgaard

Senior Rekrutteringskonsulent/Senior Recruitment Consultant
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 50
E-mail:ask@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: