• Varvets HC vecka 44-45
  • Ljusne HC - vecka 41, 48

Hälsocentralerna önskar kontinuitet, så ser gärna att läkaren arbetar samtliga veckor.Har du inte möjlighet till detta, så meddela oss gärna vilka veckor du önskar arbeta.

För mer information om dessa vikariat - kontakta Cecilia Rosenquist på tel: +46 761 642 418 / mail:cro@transmedica.se eller Bibbi Holmen Salling på tel: +46 760 236 464 / mail: bsa@transmedica.dk

Land: 
Speciale: