Psykiater til DPS Østre Agder Sørlandet sykehus - FACT team

Periode : 01.10.20  dato til og med 01.10.2021 , med mulighet for lengre periode.

Ta kontakt dersom du har spørsmål:

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

 

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: