Psykiater til Finnmark -Døgn PHV - Karasjok

Periode : Fra snarest, 2-3 dager ukentlig fram til des. 20 , med mulighet for 100% forlengelse

Ta kontakt dersom du har spørsmål:

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

 

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

Land: 
Speciale: