Psykiater til Hamar allmennpsykiatrisk poliklinikk

Periode : 6 måneder fra oppstartsdato. Oppstart snarest.

Arbeidstid fra 8-16

Det er behov for to psykiatere i 100% stilling som skal drive direkte pasientarbeid med kun utredning og behandling.

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Eller

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: