Psykiater søkes til DPS Kongsvinger, poliklinikk.

Periode: 01.06.2021 - 31.12.2021 (med mulighet for forlengelse)

Krav til kompetanse: Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri.  Må ha kjenneskap til DPS strukturen og ha bred klinisk erfaring. Erfaring med DIPS, og det forventes at man er operativ fra første dag. Krav om politiattest.

Arbeidstid: Mandag - fredag, 08.00-16.00

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Tlf: +47 920 97 312

mail: nda@transmedica.dk

Mojgan Rahman

Tlf: +47 977 56 107

mail: mor@transmedica.dk

 

 

Land: 
Speciale: