Psykiater til Lofoten og Vesterålen DPS , Poliklinikk og vakt for døgn

Periode :  17.01-30.08 2020

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: