Psykiater til Mosjøen Helgelandsykehuset psykisk Helse og Rus Mo i Rana trenger norsk autorisert lege til å gå forvakt  i vakttjenesten PHR. Legen vil også benyttes i døgnavdeling, rusavdeling og eller i voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Periode : fra og med Fredag 10.09. uke 36 – tom søndag i uke 41. Oppdraget er med mulighet til forlengelse.

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: