Psykiater til spesialpsykiatrisk avdeling Nordlandsykehuset enhet for spiseforstyrrelser.

Periode : 01.07.21 - 31.02.22

Kontakt :

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

Eller

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: