Psykiater til Nordlandsykehuset akutt psykiatrisk avdeling

Godkjent legespesialist i psykiatri.  God kjennskap til lov om psykisk helsevern og annen norsk helselovgivning. Erfaring fra døgnbehandling og erfaring med psykoselidelser er viktig. Ønskelig med erfaring fra gjeldene EPJ system (DIPS).

Periode : 04.1.2021-02.4.2021

Kontakt:

Mojgan Rahman
Tel: +47 977 56 107
E-mail: mor@transmedica.dk

 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen
Tel: +47 920 97 312
E-mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: